Více než 15 let zkušeností 30 dní na vrácení zboží Objednejte do: a odešleme ještě dnes*
Košík 0
Váš nákupný košík je prázdny
Hlavní strana Vaše žádost stížnost byla přijata a evidována v našem systému.Budeme se snažit na ně odpovědět co nejdříve.Na e-mailovou adresku jsme posláli potvrzení o přijetí prohlášení, spolu s identifikačním číslem Zasady ochrany osobnych udajov

Zasady ochrany osobnych udajov

Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie webových stránok www.diolut.sk

1. Všeobecné informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre spracovanie a ochranu osobných údajov poskytnutých používateľmi v súvislosti s ich využívaním služieb prostredníctvom webových stránok www.toplaser.pl

2. Správcom osobných údajov obsiahnutých na webových stránkach je Diolut sp. z o.o. so sídlom ul. Iskrzyczyńska 13, 43-430 Międzyświeć, KRS 0000968147, NIP 5482743333, REGON 521822894, BDO: 000568538.

3. V záujme bezpečnosti údajov, ktoré nám boli zverené, sme vypracovali interné postupy a odporúčania, aby sme zabránili sprístupneniu údajov neoprávneným osobám. Kontrolujeme ich plnenie a neustále kontrolujeme ich súlad s príslušnými právnymi aktmi - zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom o poskytovaní elektronických služieb, ako aj všetkými druhmi vykonávacích aktov a komunitárnou legislatívou.

Osobné údaje:

1. Osobné údaje sú spracovávané na základe súhlasu vyjadreného Užívateľom av prípadoch, keď zákon splnomocňuje Správcu na spracovanie osobných údajov na základe zákonných ustanovení alebo na plnenie zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami.

2. Web získava informácie o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:

a) prostredníctvom informácií zadaných dobrovoľne do formulárov

b) zhromažďovaním "cookies" [pozri "cookies"].

3. Webové stránky zhromažďujú informácie dobrovoľne poskytnuté užívateľom.

4. Údaje uvedené vo formulári sú spracovávané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napr. za účelom spracovania informačného kontaktu.

5. Osobné údaje ponechané na webe nebudú v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov predávané ani sprístupňované tretím osobám.

6. Do údajov obsiahnutých vo formulári môže nahliadať fyzická osoba, ktorá ho tam umiestnila. Táto osoba má tiež právo svoje údaje kedykoľvek upraviť a ukončiť spracovanie.

Súbory cookie:

Webové stránky automaticky nezhromažďujú žiadne informácie, s výnimkou informácií obsiahnutých v súboroch cookie.

1. Súbory cookie (tzv. „cookies“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Užívateľa Webu a sú určené pre používanie stránok Webu. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu uloženia na koncovom zariadení a unikátne číslo.

2. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:

a) prispôsobenie obsahu webových stránok preferenciám Užívateľa a optimalizácia používania webových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenia používateľa webových stránok a správne zobraziť webové stránky, prispôsobené jeho individuálnym potrebám;

b) vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť tomu, ako používatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

c) udržiavanie relácie Užívateľa Webu (po prihlásení), vďaka ktorej Užívateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webu;

Ako súčasť webových stránok sa používajú nasledujúce typy súborov cookie:
a) „nevyhnutné“ súbory cookie, umožňujúce využívanie služieb dostupných na Webe, napr. autentizačné súbory cookie používané pre služby vyžadujúce overenie na Webe;

b) cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na odhaľovanie podvodov v oblasti overovania na Webe;

c) „výkonnostné“ súbory cookie, umožňujúce zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok;

d) „cielené“ cookies, umožňujúce identifikáciu návštevníkov medzi jednotlivými webovými stránkami a napríklad obsahovými partnermi, reklamnými sieťami. Môžete ich použiť na vytvorenie profilov záujmov používateľov alebo na zobrazenie relevantných reklám.

e) „neklasifikované“ súbory cookie, ktoré nespadajú do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese klasifikácie.

Softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) v mnohých prípadoch štandardne umožňuje ukladanie cookies na koncovom zariadení Užívateľa. Užívatelia webových stránok môžu svoje nastavenia cookies kedykoľvek zmeniť. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby bola zablokovaná automatická manipulácia s cookies v nastavení webového prehliadača alebo bola informovaná o každom ich umiestnení na zariadení Užívateľa Webu. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú k dispozícii v nastavení softvéru (webového prehliadača).

Správca webu informuje, že obmedzenie používania súborov cookie môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na stránkach webu.

Súbory cookie umiestnené na koncovom zariadení Užívateľa Webu môžu využívať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom Webu.

Iný:

Správca informuje Užívateľa, že na sledovanie akcií vykonaných Užívateľom v rámci webovej stránky používa nasledujúce technológie: Facebook konverzný pixel, merací kód Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords – na analýzu štatistík webu, vykonávanie remarketingových aktivít a spravovať reklamy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu zásad ochrany osobných údajov webových stránok, ktoré môžu byť ovplyvnené vývojom internetových technológií, prípadnými zmenami zákona v oblasti ochrany osobných údajov a rozvojom našich webových stránok. O prípadných zmenách vás budeme viditeľným a zrozumiteľným spôsobom informovať.

V prípade pochybností o niektorom z ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov sme vám k dispozícii – naše údaje nájdete v záložke – kontakt.
 
Přejít na domovskou stránku